Zmarł prałat ks. Mikołaj Samp – proboszcz Kolegiaty Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

W Gdańsku-Wreszczu zmarł Prałat ks. Mikołaj Samp – proboszcz Kolegiaty – parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. W poniedziałek zostanie pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Gdańsku-Łostwicach

Msza żałobna odbędzie się w poniedziałek o godz. 11 w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

Godz. 11.00 – Uroczysta Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.

Po Mszy św. kondukt żałobny z Kolegiaty uda się na Cmentarz Łostowicki. Procesja do Grobu ruszy spod głównej bramy cmentarza.

Przez parafię zostaną podstawione autokary, które przewiozą chętne osoby na cmentarz, a po pogrzebie wrócą z nimi do Wrzeszcza.

* * *

Wielkie są zasługi ks. Sampa dla kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. Dwukrotnie parafia podejmowała dostojnego gościa, ówczesnego Metropolitę Krakowskiego ks. arcybiskupa Karola Wojtyłę, przyszłego papieża Jana Pawła II. 28 maja Mszę świętą dla młodzieży akademickiej. Dnia 1 lutego 1981 roku parafię objął nowo mianowany przez biskupa gdańskiego proboszcz ks. Mikołaj Samp.
W marcu 1982 rozpoczęto bardzo ważną inwestycję, o której była już mowa w okresie międzywojennym, budowę Domu Katechetycznego. 19 września tegoż roku biskup gdański Lech Karczmarek dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Budowę okazałego budynku ukończono w 1984 roku. Ważnym momentem w życiu parafii było ustanowienie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz koronacji kopii Jej cudownego obrazu 25 marca 1987 roku. Od tamtego dnia co tydzień w środę o godzinie 1830 odbywa się Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia, po której przed wizerunkiem Madonny sprawowana jest Msza św.
W roku 1998 w ramach przygotowań do obchodów stulecia wspólnoty parafialnej rozpoczęto szeroko zakrojone prace konserwatorsko – remontowe. Malowaniu poddano całe wnętrze świątyni, wymieniono całe poszycie dachowe z ceramicznego na miedziane, przeprowadzono konserwacje wszystkich ołtarzy, ambony, stalli i innych sprzętów należących do wyposażenia świątyni.
Zasługą ks. Sampa jest, że 22 czerwca 2001 roku, mocą dekretu biskupa gdańskiego, podniesiono Kościół parafialny do godności Kolegiaty oraz erygowano przy niej Kapitułę Kolegiacką.

* * *

Śp. Ks. Prałat Mikołaj Samp

Mikołaj Samp urodził się 1 października 1942 r. w Gdańsku. Ochrzczony w listopadzie tego roku w kościele parafialnym pw. Św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Oruni. Syn Pawła i Heleny z domu Zielke.

Ojciec pracował jako rzemieślnik na kolei w Parowozowni PKP w Gdańsku Zaspie a matka zajmowała się wychowaniem czterech synów, z których Mikołaj był trzecim. Na utrzymanie rodziny dorabiała jako domowa krawcowa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Łączności (1956–57) i Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Oruni.

W 1961 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Studia seminaryjne filozoficzno-teologiczne odbywał w latach 1961–67.
Świecenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego 11 czerwca 1967 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej a od 25 marca 1992 r. Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

– 1967–1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie
– 1970–1974 wikariusz w par. NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku Przymorzu
– 1974–1979 administrator par. Św. Elżbiety w Lubieszewie
– 1979–1981 proboszcz par. Św. Elżbiety w Lubieszewie
– 1981–2012 proboszcz par. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu

Otrzymał także następujące godności:
– Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1982)
– Kapelan Jego Świątobliwości (1990)
– Prałat Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (2001)
– Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2003)

i pełnił następujące funkcje kościelne:
– Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
– Wizytator nauki religii
– Członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów
– Wicedziekan dekanatu Nowy Dwór Gdański (1979–81)
– Wicedziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz (1982–1991)
– Archidiecezjalny Duszpasterz Bankowców (od 1999)
– Dziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz (2001–2009)
– Spowiednik alumnów w Gdańskim Seminarium Duchownym

Ks. Prałat Mikołaj Samp był człowiekiem bardzo zdolnym. Przełożeni Seminarium kwalifikowali go na studia specjalistyczne, gdyby taka była wola ówczesnego Rządcy Diecezji.
Ks. Prałat Mikołaj Samp jako wikariusz i jako proboszcz miał zawsze dobrą opinie zarówno u kapłanów jak i u wiernych. Kiedy zabierano go z probostwa w Lubieszewie (obecnie diecezja Elbląska), parafianie prosili biskupa, aby zostawił im tego „dobrego proboszcza” – tak bowiem go nazywali. Biskup – Rządca Diecezji docenił dotychczasową wzorową postawę i pracę Ks. Mikołaja i przydzielił mu dużą parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie był proboszczem od 1981 r. do śmierci (2012 r.) Ks. Mikołaja Sampa cechował w życiu spokój, opanowanie i rozwaga. Cieszył się kapłaństwem, służąc Bogu i ludziom.

[2013] PortalPomorza.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: