Cmentarny monopol

Warszawski Sąd Apelacyjny zdecydował, że lubelski kościół rektoralny pw. Wszystkich Świętych, zarządca cmentarzy przy ulicach Lipowej i Unickiej, stosował praktyki monopolistyczne wobec firm pogrzebowych. Sąd oddalił tym samym skargę kościoła na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jeśli wyrok się uprawomocni, zarządca będzie musiał zrezygnować z dotychczasowych praktyk.

Sprawa zaczęła się jeszcze w 2005 roku od wniosku przedsiębiorcy pogrzebowego. – Skarżył się on na utrudniony dostęp i niemożność świadczenia usług na cmentarzach przy ul. Lipowej i Unickiej – tłumaczy Ewa Wiszniowska, dyrektor lubelskiej delegatury UOKiK.
Urząd stwierdził dwa rodzaje nieprawidłowości. Po pierwsze uznał, że kościół nadużywa swojej dominującej pozycji i ogranicza firmom pogrzebowym dostęp do takich usług, jak kopanie grobów na dwóch lubelskich nekropoliach. Po drugie dopatrzył się nieprawidłowości w regulaminie cmentarza. – Usługi świadczone w drodze od cmentarnej kaplicy do grobu są wyłączone spod konkurencji. Mówiąc krótko: jeśli ktoś korzysta z kaplicy, to obowiązuje go wynajęcie do obsługi ceremonii pogrzebowej administratora cmentarza, nawet gdy pozostałe usługi świadczy zewnętrzna firma – wyjaśnia Wiszniowska. UOKiK nie nałożył kary pieniężnej. Nakazał tylko odstąpienie od nielegalnych praktyk.

Zarząd Cmentarzy się broni. – Mamy zawarte umowy z 17 lokalnymi przedsiębiorcami pogrzebowymi. Wszystkie firmy się zgadzają z liturgicznymi i religijnymi racjami Zarządu Cmentarzy i nie zgłaszają zastrzeżeń – informuje zarząd w przesłanym oświadczeniu. – Mniejsze firmy wręcz się cieszą, że to my organizujemy liturgię pogrzebową, a one nie muszą zatrudniać kolejnych pracowników i mogą na równi konkurować z większymi firmami pogrzebowymi.

Zarząd Cmentarzy stwierdził też, że opinia UOKiK narusza prawo własności. Uznał ponadto, że gospodarowanie cmentarzami wyznaniowymi jest działalnością religijną, która nie podlega kompetencjom UOKiK.

– Kościół, w zakresie zarządzania cmentarzami, został uznany za przedsiębiorcę i jako taki wchodzi w pole naszego działania – odpowiada Wiszniowska.

Zarząd nekropolii postanowił się od decyzji UOKiK odwołać – najpierw do Sądu Okręgowego potem apelacyjnego w Warszawie. Obie instancje przyznały rację UOKiK.

Teraz pozostaje mu zastosować się do wskazań UOKiK. – Za lekceważenie wyroku sądu grozi kara – informuje Wiszniowska.

Zarząd Cmentarzy ma jeszcze możliwość odwołania do Sądu Najwyższego. Nie podjął jednak jeszcze decyzji. Jak nas poinformował ,,nie otrzymał na piśmie wyroku Sądu Apelacyjnego” więc nie może się do niego odnieść.

[2007.02.05] KurierLubelski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: