Kontrowersje: kościelne dzwony biją za głośno

Są już wyniki kontroli urzędników w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Wynik: kościelne dzwony za bardzo hałasują.

Przypomnijmy: jedna z parafianek poskarżyła się w koszalińskim magistracie, że dzwony w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża biją za głośno. Urzędnicy z ratusza zawiadomili o skardze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który to oddelegował pracowników do pomiaru poziomu hałasu.

Jak wyglądało badanie? Przez niemal pół godziny dzwony biły na kościelnej wieży. – Nasi pracownicy przygotowali stanowisko pomiarowe – informuje Jerzy Kamiński, kierownik koszalińskiej delegatury WIOŚ.

– Uwzględnili oni elementy meteo, czyli wilgotność powietrza, siłę wiatru i temperaturę. Mikrofon rejestrował natężenie hałasu, a potem porównano wyniki z obowiązującymi metodykami.

– Otrzymaliśmy już szczegółowe dane – mówi Grzegorz Śliżewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego. – Dopuszczalne normy natężenia dźwięku zostały przekroczone.

Urzędnicy raz jeszcze poproszą WIOŚ o kontrolę w kościele. – Jeśli ponownie okaże się, że dzwony za bardzo hałasują, kontrolerzy będą mogli wystawić proboszczowi mandat – informuje Grzegorz Śliżewski.

Do tego jednak najpewniej nie dojdzie. Jak się dowiedzieliśmy, proboszcz chce na stałe wyłączyć jeden z dzwonów. – Ten najmniejszy, bo to on najwięcej hałasuje – mówi proboszcz Janusz Jędryszek. – Czekamy jednak na oficjalną decyzję.

Dzwony w kościele są w pełni zautomatyzowane. – Nie ma już dzwonnika, a szkoda. On w trakcie dzwonienia modlił się. Dziś tylko w kościołach prawosławnych automatyzacja dzwonów jest niedozwolona. U nas człowieka zastąpił guzik – zdradza.

Normy hałasu

Dyrektywa unijna 2002/49/WE mówi, że żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. (…) Ekspozycja populacji na hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB.

Zgodnie z naszymi przepisami dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej – 50 dB.

[2010.10.19] GK24.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: