Mieszkańcy nie chcą kościoła z ogromną wieżą. Co na to gdańscy radni?

Ok. 21 proc. upoważnionych do głosowania mieszkańców gdańskich Łostowic i Chełmu oddało głosy w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu kościoła mającego powstać u zbiegu ulic Michonia, Ofiar Grudnia ’70 i Wielkopolskiej. Ok. 62 proc. głosujących kategorycznie nie życzy sobie 40-metrowej wieży, przewidzianej w projekcie arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia.

Na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie mającego powstać przy ulicy Michonia kościoła zdecydowano się w lutym, po tym jak wokół planowanej budowy świątyni pw. Jana Pawła II zrobiło się głośno.

Najpierw niezadowolenie radnych wzbudził sam proceder przekazania terenu pod budowę kościoła – ziemię, na której ma powstać budowla, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz sprzedał Archidiecezji Gdańskiej za symboliczne 1 proc. jej wartości.

Później atmosferę podgrzał arcybiskup Głódź, odmawiając zatwierdzenia projektu, który wygrał specjalnie ogłoszony z okazji inwestycji konkurs architektoniczny i postanawiając samodzielnie pokryć koszty budowy świątyni.

Projekt, który zgłosiła parafia pw. Jana Pawła II, zakłada wzniesienie ponad 40-metrowej wieży kościoła – podczas gdy obowiązujący na tym terenie plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na stawianie obiektów wyższych niż 14 m. Dlatego też kuria złożyła do urzędu miasta również projekt uchwały, mającej zmienić miejscowy plan.

Okazało się jednak, że mieszkający w sąsiedztwie planowanej inwestycji mieszkańcy zgłaszają sporo zastrzeżeń do zgłoszonego przez metropolitę projektu budowy, najwięcej dotyczyło rozmiarów kościoła.

Wówczas gdańscy radni postanowili przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie, które trwały od 15 kwietnia do 16 maja.

Konsultacje zakończone

W konsultacjach społecznych mogło wziąć udział ponad 1600 osób, skorzystały z tej możliwości 352. Do oddania głosu byli upoważnieni wszyscy pełnoletni mieszkańcy 17 okolicznych ulic – pod warunkiem, że są tu zameldowani.

Głosować można było w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4. Ankiety wrzucano do specjalnie przygotowanych urn, które w czwartek zostały oficjalnie zaplombowane. Niewykorzystane ankiety zostały także odpowiednio zabezpieczone. W piątek 17 maja wstępnie podliczono głosy mieszkańców.

Koszt przeprowadzenia konsultacji wyniósł ok. 15 tys. złotych (o połowę mniej, niż przewidywano).

Wstępne wyniki

Na pytanie „Jaką wysokość planowanej zabudowy na terenie objętym sporządzanym planem zagospodarowania przestrzennego Pan/Pani popiera?”, większość głosujących odpowiedziała, że powinna być ona równa wysokości otaczającej ją zabudowy (159 głosujących). Niewiele mniej, bo 117 osób, uważa, że kościół powinien być wyższy od otaczającej go zabudowy, 70 – przeciwnie, że powinien być niższy. Pozostali głosujący nie mieli zdania na ten temat bądź nie udzielili odpowiedzi.

Przy pytaniu o maksymalną wysokość zabudowy uznawaną za dopuszczalną przewaga najniższej z możliwych wysokości (15-21 m) była znacznie większa – aż 218 z 352 biorących udział w konsultacjach zaznaczyła tę opcję. 46 osób popierało nieco wyższy przedział (22-40,5 m), a 74 osoby nie miały nic przeciwko budowli wyższej od 40,5 m. 14 osób nie wypowiedziało się na ten temat.

Ponad połowa głosujących (230) zgadza się na przeznaczenie obszaru wyznaczonego pod budowę świątyni także do innych funkcji usługowych; 105 osób nie popierało takiego zagospodarowania przestrzeni, a 17 osób nie miało sprecyzowanego zdania.

Szczegółowe wyniki konsultacji, zawierające również treść swobodnych wypowiedzi mieszkańców (192 osoby skorzystały z tej możliwości), mają zostać ogłoszone podczas posiedzenia rady miasta 23 maja.

[2013.05.19] Gazeta.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: