Zapadły wyroki w sprawie Radia Victoria: Ksiądz dyrektor i księgowa skazani

1 rok i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata dla księdza Piotra S. oraz 1 rok i 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata dla Elżbiety Ł. – taki wyrok we wtorek 1 października wobec oskarżonych za nieprawidłowości w Radiu Victoria orzekła w Sądzie Rejonowym w Łowiczu sędzia Anna Gronkiewicz-Fastyn.

Piotr S., były dyrektor Radia Victoria, został również skazany na karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 100 zł oraz otrzymał zakaz wykonywania funkcji kierowniczych w jednostkach, które dostają dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych, na okres 2 lat. Podobnie księgowa została ukarana karą grzywny, w jej przypadku wynosi ona 60 stawek dziennych po 40 zł. Wobec niej sąd również orzekł zakaz wykonywania zawodu księgowej na 2 lata w tożsamych instytucjach jak w przypadku księdza dyrektora.

Koszty sądowe, kolejno 4,4 tys. zł oraz 3,6 tys. zł. W uzasadnieniu ustnym wyroku sędzia powiedziała, że materiał dowodowy zebrany w tej sprawie udowodnił, że oskarżeni są winni większości zarzucanych im czynów. Przestępstwa przez nich popełnione dotyczyły sposobu dokumentowania przede wszystkim środków własnych, zaangażowanych do realizacji w latach 2007-2009 3 projektów: Księstwo Łowickie Perła w Koronie o wartości 50 tys. zł, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury kwotą 36.200 zł, Praca dla każdego, który został zrefinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy kwotą blisko 47 tys. zł oraz projekt Na prowincji – jak korzystać z Funduszy Europejskich, o wartości 699.870 zł, dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kwotą 488, 810 zł.

[2013.10.03] Lowiczanin.info

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: