Katecheta molestował nieletnie uczennice

PODKARPACIE. Kuratorium odpowiedziało na pytania MEN w sprawie pedofilii w szkołach.

Podkarpackie Kuratorium Oświaty poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej o jednym przypadku molestowania seksualnego w szkole w naszym regionie. Tego czynu w ubiegłym roku dopuścił się nauczyciel katecheta, któremu orzeczono m.in. zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres 4 lat.

MEN zapytał 16 kuratorów z całej Polski o przypadki dotyczące zachowań mających charakter molestowania seksualnego nieletnich. Pytania, które przekazało ministerstwo, przede wszystkim dotyczyły księży uczących religii w szkołach.

– W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, na podstawie posiadanych już informacji, stwierdzono jeden przypadek – nauczyciela, którego zachowanie miało charakter molestowania seksualnego nieletnich – poinformowała Mariola Kiełboń, pełnomocnik podkarpackiego kuratora oświaty ds. kontaktów z mediami. – We wrześniu 2012 roku do kuratorium wpłynęła informacja o prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Apelacyjnego w sprawie nauczyciela – katechety, wobec którego orzeczono m.in. zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres 4 lat. Oskarżenie dotyczyło molestowania seksualnego nieletnich.

Katechetą, któremu zakazano przez kilka lat wykonywania zawodu nauczyciela, jest ks. Roman J., nauczyciel religii z podropczyckiej wsi Małej. W ub. roku został skazany na 2 lata więzienia, w zawieszeniu na 4 lata.

Informację przesłano do biskupa rzeszowskiego. Chodziło o zastosowanie się do kompetencji określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Jak informuje podkarpackie kuratorium, w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie stwierdzono braku odpowiednich kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych u osób kierowanych przez władze kościołów i związków wyznaniowych do nauczania religii w szkołach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

[2013.11.25] SuperNowosci24.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: