FiM – Biskupi pod ścianą

Widać pierwsze oznaki, że zmowa milczenia na temat pedofilii w polskim Kościele skończyła się już na dobre.

Do naszej redakcji dochodzą głosy, że jezuita ksiądz Adam Żak (na zdjęciu), koordynator Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży, zdaje się wreszcie brać pod uwagę głos ofiar. Ubolewa, że za mało czasu poświęca się w Polsce ofiarom pedofilii, a za dużo – jej sprawcom. Właśnie nad ofiarami pochyla się Fundacja „Nie lękajcie się” – wyrzut sumienia polskiego Kościoła. To jedyna dziś w Polsce organizacja, która łączy ludzi noszących w sobie traumatyczne brzemię seksualnego wykorzystania w dzieciństwie. O tym, jak bardzo jest potrzebna, świadczą nieustające zgłoszenia. – Niemal co drugi dzień odbieramy telefon. To są głównie ludzie już dziś dojrzali – mówi Marek Mielewczyk, jeden z założycieli fundacji, a zarazem ofiara księdza.

Zdeterminowani nie tylko przekonują ofiary, aby stawiły czoła swoim oprawcom i wyszły z cienia, ale także prężnie działają na rzecz zmian w polskim prawodawstwie oraz społecznym nastawieniu do problemu. 8 stycznia 2014 r. brali udział w debacie na temat pedofilii wśród księży katolickich w Polsce, zorganizowanej m.in. przez dziennikarkę Agnieszkę Zakrzewicz (korespondentka „FiM” z Rzymu, a także autorka książki „Głosy spoza chóru” o pedofilii w Kościele). Rozmawiali o formach pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar i ich rodzin, o traumie, jaką jest doznana w dzieciństwie krzywda, oraz – co dla wielu pozostaje niezrozumiałe – wadze zadośćuczynienienia.

Członkowie fundacji wraz z przedstawicielami słynnej amerykańskiej organizacji SNAP (założona przez Barbarę Blaine organizacja zrzesza dziś ponad 10 tysięcy osób pokrzywdzonych przez księży pedofilów) wezmą udział w rozprawie genewskiej, gdzie delegacja z Watykanu ma się stawić przed ONZ-owskim Komitetem ds. Praw Dziecka. Chodzi o dochodzenie w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania dzieci przez duchownych katolickich na całym świecie i systemu ukrywania procederu przez tzw. Stolicę Apostolską.
– Zarówno papież Franciszek, który deklaruje, że pragnie światowego pokoju i tego, aby skończyło się cierpienie niewinnych ludzi, a najbardziej dzieci, jak i cały Kościół katolicki mają możliwość pomóc ofiarom, których życie zostało „rozbite” przez to, że były wykorzystywane, i nakłonić wszystkich biskupów, a w szczególności polskich, do ujawniania skali zjawiska i zapobiegania dalszemu cierpieniu dzieci. Po raz pierwszy tzw. Stolica Apostolska została zmuszona do tego, by przedstawić swoje stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży na całym świecie. Ten skandal ma charakter międzynarodowy, bo wykorzystywanie dzieci zdarza się w innych zamkniętych instytucjach, ale to, co jest wyjątkowe w Kościele katolickim, to przestępstwo całego państwa – Watykanu – który jest przecież członkiem ONZ i dobrowolnie podpisał konwencję ONZ o prawach dziecka. Ten wiążący prawnie dokument zawiera między innymi zapis o prawie dziecka do ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym – zauważają założyciele fundacji.

Oni będą ambasadorami polskich ofiar. – Weźmiemy czynny udział w tych obradach. Będziemy przysłuchiwać się wystąpieniom i pokażemy na forum międzynarodowym sytuację polskich ofiar, ich niemoc, sposób traktowania ofiar przez Kościół katolicki i instytucje państwowe – mówi Marek Mielewczyk. Relacja z rozprawy – za tydzień w „FiM”.

Fundacja „Nie lękajcie się” (http://nielekajciesie.org.pl/) została założona przez trzy dorosłe dzisiaj ofiary pedofilii polskiego kleru – Marka Mielewczyka, Marka Lisińskiego oraz Wojciecha Pietre wicza. Kontakt dla ofiar, ale również ich bliskich:
e-mail: info@nielekajciesie.org.pl;
skype: Fundacja Nie lękajcie się;
tel. +48 539 680 125

[2014] FaktyiMity.pl Nr 03(724)/2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: