Opłaty dzierżawy grobu murowanego – opinia prawna

Do redakcji Wiadomości Wolbromskich od jednej z firm pogrzebowych dotarły informacje o przypadkach pobierania przez zarządcę cmentarza w Wolbromiu opłaty dzierżawy grobu murowanego po upływie 20 lat. Zdaniem przedstawiciela tego zakładu pobieranie takich opłat jest sprzeczne z prawem.

Aby wyjaśnić tę kwestię zwróciliśmy się z prośbą o opinię prawną do aplikanta radcowskiego Stanisława Proszaka.

Pytanie redakcji:

Czy zarządca cmentarza ma prawo do pobierania opłaty dzierżawy w przypadku grobu murowanego po upływie 20 lat? Jeśli powyższe opłaty były pobierane przez zarządcę cmentarza, to czy osoby, które je uiściły mogą wystąpić z roszczeniem ich zwrotu?

Opinia Stanisława Proszaka:

Według art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 118 poz. 687) grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Jednakże powyższe unormowanie nie ma zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych[1] przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Biorąc pod uwagę ten przepis należy zważyć, iż grób murowany umożliwia trwałe korzystanie z niego i pochówek innych osób bez względu na ograniczenia czasowe i nie wymaga także dalszych opłat, poza opłatą za każdą kolejno pochowaną osobę. Tym samym pobieranie opłat za przedłużenie prawa do grobu murowanego jest niezgodne z prawem, gdyż możliwość pobierania takich opłat istnieje tylko w przypadku grobów ziemnych. Osoba, która uiściła po upływie 20 lat kolejną opłatę za przedłużenie prawa do grobu murowanego, może żądać jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

[1] Przez grób murowany należy rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę (§ 2 pkt. 2) rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków).

[2012.09.08] WiadomosciOlkuskie.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: