Archive for the x. Andrzej Pękalski Category

FiM – Fundacja specjalnej troski

Posted in x. Andrzej Pękalski, x. Andrzej Pękalski, X. Sławomir Bednarski with tags , on 2014.03.23 by x. Victor

Dwaj księża wpadli na pomysł wybudowania za publiczne pieniądze prywatnego domu pomocy społecznej. Powołali do życia Fundację „Servire Homini”, która miałaby ów biznes firmować. Czytaj dalej