Archive for the x. Marek Kubecki Category

Ksiądz pijak opuścił parafię

Posted in x. Jerzy Bujak, x. Marek Kubecki with tags , , on 2013.01.29 by x. Victor

Ksiądz Marek K., proboszcz parafii w Nebrowie Wielkim, gm. Sadlinki, został dyscyplinarnie zwolniony z pełnionej funkcji. Biskup Jan Styrna podjął taką decyzję po spotkaniu z przedstawicielami Rady Parafialnej. Czytaj dalej