Archive for the x. Tomasz Jankowski Category

Pijany ksiądz zatrzymany w lesie

Posted in x. Tomasz Jankowski with tags , on 2013.12.30 by x. Victor

Co się stało z księdzem wikarym z parafii św. Wojciecha w Działdowie? Młody ksiądz ostatnio widziany był we wtorek, 19 listopada i potem słuch po nim zaginął . Czytaj dalej