Archive for the Jan Michalski Category

FiM – Byłem księdzem

Posted in Henryk Muszyński, Jan Czerniak, Jan Michalski, Karol Wojtyła (Jan Paweł II), Lucjan Bernacki, Stanisław B., Stefan Wyszyński with tags , , on 2013.04.06 by x. Victor

Gdy pobito go przed ołtarzem i wyrzucono z kościoła, coś w nim pękło. Zniszczył sutannę, przez trzydzieści lat nie przestąpił progu świątyni. Teraz znów chce wrócić do kapłaństwa. – Z Bogiem nigdy nie zerwałem, bo nie Bóg mnie skrzywdził, ale Kościół – mówi. Czytaj dalej