Archive for the Kazimierz Majdański Category

Radni Stargardu chcą przyznać kontrowersyjnemu księdzu tytuł Honorowego Obywatela

Posted in Kazimierz Majdański with tags , on 2014.01.18 by x. Victor

Radni chcą przyznać byłemu proboszczowi parafii św. Józefa tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stargardu Szczecińskiego. Wyróżnienie kontrowersyjnego księdza nie wszystkim może się spodobać. Czytaj dalej

FiM – Autorytety (a)moralne

Posted in Alojzy Orszulik, b. Alojzy Orszulik (TW Pireus), b. Bronisław Dąbrowski, b. Henryk Muszyński (TW Henryk), Bogdan Sikorski, Bohdan Bejze, Bronisław Dembowski, Bronisław Dąbrowski, Henryk Muszyński, Karol Wojtyła (Jan Paweł II), Kazimierz Majdański, Stefan Wyszyński, x. Ferdynand Machay, x. Jerzy Dąbrowski (TW Ignacy) on 2013.05.04 by x. Victor

„Najniżej upadło społeczeństwo, które  w milczeniu wysłuchuje, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności” (Marie von Ebner-Eschenbach) Czytaj dalej