Archive for the Krzysztof Nitkiewicz Category

FiM – Pani Anno …

Posted in Grzegorz Kaszak, Janusz Stepnowski, Krzysztof Nitkiewicz, Stanisław Stefanek, Sławoj Leszek Głódź, Tadeusz Bronakowski on 2014.02.17 by x. Victor

Duchowieństwo katolickie jest grupą zawodową zaliczającą się do grona naszych najwierniejszych Czytelników. Czytaj dalej