Archive for the Paweł Stobrawa Category

Jak krew księdza zalała

Posted in Andrzej Czaja, Paweł Stobrawa, x. Krzysztof Bytomski, x. Krzysztof Bytomski, x. Krzysztof Kazimierz, x. Sławomir Kwiatkowski with tags , on 2013.02.13 by x. Victor

Przed ósmą ministrant otworzył kościół i wpuścił wiernych. Potem stanął na środku i oświadczył: Mszy nie będzie, bo ksiądz został napadnięty. Czytaj dalej