Archive for the Roman Andrzejewski Category

Zniknięcie księdza Zygmunta

Posted in Bronisław Dembowski, Roman Andrzejewski, x. Antoni Łassa, x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Proboszcz w Kowalach Pańskich nie chciał opuścić parafii – aż nagle wyjechał w nieznane, zabierając ze sobą wszystkie klucze do kościoła. Czytaj dalej