Archive for the Tadeusz Wenda Category

FiM – Biskupi pod sąd!

Posted in Adam Sobczyk, Edward Dajczak, Grzegorz Kaszak, Józef Michalik, Kazimierz Nycz, Marian Gołębiewski, Tadeusz Wenda, x. Wacław Łukasz, x. Zbigniew Ryckiewicz with tags , , , , on 2013.04.04 by x. Victor

Epilogiem sprawy księdza pedofila z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej będzie proces, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Czytaj dalej