Archive for the x. Adam Świeżyński Category

Kapłan przeciwko arcybiskupowi Głódziowi

Posted in b. Sławoj Leszek Głódź, Sławoj Leszek Głódź, Tadeusz Gocłowski, x. Adam Świeżyński with tags , on 2013.05.17 by x. Victor

Ksiądz Adam Świeżyński poszedł do nuncjusza apostolskiego w Warszawie ze skargą na arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. „Nic z tego nie wyniknie” – mówią jedni kapłani. „To początek końca Głódzia w Gdańsku” – uważają inni. Czytaj dalej