Archive for the x. Aleksander Doniec Category

Parafianie nie zgadzają się z decyzją kościelnych hierarchów o odwołaniu księdza Dońca

Posted in x. Aleksander Doniec with tags , , , on 2013.02.06 by x. Victor

Ksiądz Aleksander Doniec jednak odszedł z Markowic. Swojego oburzenia nie kryją parafianie i ci mieszkańcy Kujaw, którzy markowickie sanktuarium odwiedzają. Czytaj dalej

Ponad pięćset osób opowiedziało się za tym, by ksiądz Doniec został w Markowicach

Posted in Henryk Muszyński, x. Aleksander Doniec with tags , on 2013.02.06 by x. Victor

Ksiądz Aleksander Doniec miał się już żegnać z parafianami. Ale na razie zostaje w Markowicach. Czytaj dalej