Archive for the x. Antoni Janas Category

FiM – Kosy na sztorc

Posted in x. Antoni Janas with tags , on 2013.01.05 by x. Victor

Wrocławska kuria lekceważąco określa ich mianem „tak zwani wierni”. Dopiero gdy w korytarzach biskupiej rezydencji rozpoczęli protestacyjną głodówkę, pychę zastąpił rozum. Czytaj dalej

Niewierni wierni

Posted in Alfons Nossol, Henryk Gulbinowicz, Henryk Muszyński, Jan Bernard Szlaga, Jan Tyrawa, Juliusz Paetz, x. Andrzej Luter, x. Antoni Janas, x. Przemysław Kamieniarz (?), x. Stanisław Krawczyk, x. Stanisław Madeja, x. Tadeusz Kobylarz, x. Waldemar Pielecki, z. Tomasz Dostatni on 2011.04.27 by x. Victor

Pod hasłem „To my jesteśmy Kościołem” polscy katolicy zaczynają wypowiadać posłuszeństwo biskupom Czytaj dalej