Archive for the x. Antoni Zieliński Category

Tylko jeden bronił księdza

Posted in x. Antoni Zieliński, x. Jerzy Uberman with tags , , , on 2013.02.07 by x. Victor

Ksiądz skazany za molestowanie nieletnich, który znalazł schronienie w parafii w podsłupskim Barcinie, już tam nie mieszka. Uciekł, gdy nieznani sprawcy wybili szybę w plebanii i uszkodzili jego samochód. Czytaj dalej