Archive for the x. Arkadiusz Śledzik Category

FiM – Zdeptany diament

Posted in x. Arkadiusz Śledzik, x. Maciej Kurzawa with tags , on 2014.02.03 by x. Victor

Ludzie myślą, że angażując Kościół katolicki do uczczenia swoich prywatnych uroczystości, nadają im odpowiednią rangę. Niejednokrotnie bardzo się mylą! Czytaj dalej