Archive for the x. Augustyn Oleksy Category

Ksiądz nie wpuścił rezydenta

Posted in Marek Mendyk, x. Augustyn Oleksy, x. Grzegorz Krzystek with tags , , on 2014.03.17 by x. Victor

Nie kończą się nieporozumienia na linii ksiądz – parafianie w Maciejowej. Jak informują parafianie, nowy proboszcz nie wpuścił poprzednika na plebanię. Czytaj dalej