Archive for the x. Bernard Koja Category

Kościół – gromy na niepokornych księży

Posted in Jan Wieczorek, x. Bernard Koja, x. Krzysztof Rusin with tags , on 2013.01.18 by x. Victor

Ksiądz Krzysztof Rusin, wikary parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu, został karnie urlopowany przez biskupa gliwickiego Jana Wieczorka. Kilka dni temu wikary publicznie zapytał biskupa, dlaczego podczas rejonowej konferencji księży doszło do agitacji na rzecz jednego z kandydatów do Senatu. Czytaj dalej