Archive for the x. Bogusław Augustyn Category

FiM – Ksiądz macant

Posted in USA, x. Bogusław Augustyn, x. Tomasz Zieliński on 2014.01.08 by x. Victor

Lot z Polski do USA trwa około 10 godzin, więc wielu pasażerów zżera nuda. Ale nie wszystkie rozrywki są wskazane i dozwolone. Szczególnie, gdy jest się duchownym. Czytaj dalej