Archive for the x. Damian Bryl Category

FiM – Powtórka z Paetza

Posted in b. Juliusz Paetz, Juliusz Paetz, Stanisław Gądecki, x. Andrzej Magdziarz, x. Damian Bryl, x. Janusz Nowak, x. Marian Kliś, x. Marian Sikora, x. Paweł Skrzypczak, x. Paweł Wygralak with tags , , , , on 2013.01.20 by x. Victor

Afera z arcybiskupem Paetzem, którą ujawniły „FiM”, już ucichła, ale mamy kolejną. Ksiądz ze ścisłego kierownictwa Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu molestował seksualnie kleryka. Czytaj dalej