Archive for the x. Dariusz Brylak Category

Wysocko Wielkie – Kontrowersje nad trumną

Posted in Stanisław Napierała, x. Dariusz Brylak, x. Jan Witkowski with tags , on 2013.03.10 by x. Victor

Parafianka twierdzi, że proboszcz odmówił godnego pochówku jej zmarłego ojca. Ksiądz zapewnia, że to nieprawda a wszystkiemu winna jest nienawiść. Czytaj dalej