Archive for the x. Eugeniusz Łabisz Category

FiM – Kapelan kotów

Posted in x. Dariusz K. (Koszalin), x. Eugeniusz Łabisz with tags , , on 2013.08.11 by x. Victor

Gdyby jakiemuś wrogowi przyszło do głowy zachodzić nasz kraj od Bałtyku, musi się mieć na baczności, bo mamy tam – stacjonującą w Słupsku – 7. Brygadę Obrony Wybrzeża (7.BOW). Służący w niej żołnierze (tzw. niebieskie berety) muszą z kolei mieć się na baczności, żeby nie zaszedł ich od tyłu któryś z gości księdza kapelana majora Eugeniusza Łabisza. Czytaj dalej