Archive for the x. Grzegorz Rowicki Category

FiM – Kurio, pozwól żyć

Posted in Edward Ozorowski, x. Grzegorz Rowicki, x. Marek Rogowski, x. Piotr Natanek, x. Robert Rafało, x. Władysław Napiórkowski with tags , , , , , , on 2013.06.16 by x. Victor

Polacy katolicy niejednokrotnie wywożą swoich duszpasterzy na taczkach. Zdarza się jednak, że przywiązują się łańcuchami do drzwi plebanii, żeby ich z parafii nie wypuścić… Czytaj dalej

Parafianie przeciwko przeniesieniu proboszcza. Kuria ich nie słucha

Posted in x. Grzegorz Rowicki with tags , , on 2013.04.19 by x. Victor

Wierni z parafii św. Łukasza nie zgadzają się z decyzją biskupa, który niespodziewanie dla wszystkich postanowił odwołać ich proboszcza. Ludzie szukają pomocy wszędzie, jednak kuria nie zamierza niczego wyjaśniać. Czytaj dalej