Archive for the x. Henryk Ambroziak Category

FiM – Warga na taczkę

Posted in x. Henryk Ambroziak, x. Józef Warga with tags , on 2013.11.11 by x. Victor

Urzęduje niecałe trzy lata, a wszyscy mają go już serdecznie dosyć. Zwłaszcza młodzi księża zrobiliby wiele, żeby się go pozbyć, tak im dopiekł. A dokładnie to doziębił… Czytaj dalej