Archive for the x. Henryk Bączkiewicz Category

Natychmiast zamknąć kościół!

Posted in x. Henryk Bączkiewicz, x. Marian Derkaczewski with tags , on 2013.01.18 by x. Victor

Dzień przed Wigilią wydano zakaz użytkowania kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Wilkowie Polskim (dekanat Śmigiel, gm. Wielichowo). Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Grodziska Wlkp. opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności. O postanowieniu powiadomiony został burmistrz Wielichowa, starosta grodziski, Kuria Metropolitalna w Poznaniu i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, w porozumieniu z którym powyższa decyzja zapadła Czytaj dalej

Kościelne dzwony biją na alarm

Posted in x. Henryk Bączkiewicz, x. Marian Derkaczewski with tags , on 2013.01.18 by x. Victor

Kościołowi w Wilkowie Polskim grozi katastrofa budowlana. Powstał w 1540 roku. Teraz zamknięto go dla wiernych. To już koniec? Czytaj dalej