Archive for the x. Henryk (d. tarnowska) Category

FiM – Gorzkie żale

Posted in Tadeusz, x. F. (d. sosnowiecka), x. Henryk (d. tarnowska), x. Krzysztof (d. siedlecka), x. Marcin (dolnyśląsk), x. Marek (d. kielecka), x. R. (d. sosnowiecka) on 2013.05.02 by x. Victor

Ksiądz. Dla wielu wciąż synonim prawości. Postępowania zgodnego z dekalogiem i nakazami wiary, którą zaciekle z ambony głosi. Zupełnie inny obraz środowiska jawi się w listach przysyłanych przez księży do „FiM”. Czytaj dalej