Archive for the x. Jan Domański Category

FiM – Dług honorowy

Posted in x. Edward Borsuk, x. Eugeniusz Szymański, x. Jan Domański with tags , , on 2013.08.12 by x. Victor

Proboszczem parafii św. Marcina w Zemborzycach niedaleko Lublina był ksiądz Edward Borsuk. Już nie jest. Czytaj dalej