Archive for the x. Jan Kaszuba Category

FiM – Seksmisja

Posted in Dominikana, Józef Wesołowski, x. Jan Kaszuba, x. Kazimierz Radzik, x. Tadeusz Musz, x. Wojciech Gil on 2013.06.16 by x. Victor

Nic tak nie paskudzi wizerunku Polski za granicą, jak jurni misjonarze katoliccy gustujący w dzieciach… Czytaj dalej