Archive for the x. Jan Sołowianiuk Category

Przyszła za wcześnie

Posted in Stanisław Stefanek, x. Andrzej Golbiński, x. Andrzej Stypułkowski, x. Jan Rogowski, x. Jan Sołowianiuk, x. Krzysztof Kozłowski with tags , , , on 2013.02.25 by x. Victor

Parafialny kościół w Grabowie wypełnił się do ostatniego miejsca w poniedziałkowe przedpołudnie 9 lipca br. Nie wszyscy mogli wejść do wnętrza świątyni, toteż spora grupa, przede wszystkim młodych ludzi, stała na zewnątrz. Tak liczną parafialną wspólnotę i nie tylko zgromadziła uroczystość pogrzebowa proboszcza parafii Grabowo – ks. Krzysztofa Krośnickiego. Czytaj dalej