Archive for the x. Janusz (d. kielecka) Category

FiM – Księża bezdomni

Posted in x. Janusz (d. kielecka), x. Józef (d. tarnowska), x. Piotr (d. koszalińsko-kołobrzeska) on 2013.05.10 by x. Victor

Biskup ma w kodeksie kanonicznym zapisane, że jako dobry pasterz ma się troszczyć o wszystkich kapłanów. Życie stawia warunek – tak, dopóki odpowiednio za to płacą. Czytaj dalej