Archive for the x. Jarosław Pizoń Category

Proboszcz przyznał się do picia!

Posted in x. Jarosław Pizoń, x. Stefan Sztuba with tags , on 2014.03.08 by x. Victor

Pod koniec roku 2013 proboszcz parafii w Kowalewie ks. Stefan Sztuba zaczął mieć „problemy zdrowotne”. Czytaj dalej