Archive for the x. Jerzy Dąbek Category

Za wyrwanie włosów uczennicy – Nie będzie dalej uczył religii

Posted in x. Jerzy Dąbek, x. NN (Sandomierz) with tags , on 2013.04.05 by x. Victor

SANDOMIERZ. Ksiądz, który wyrwał dziewczynce garść włosów z głowy, nie będzie już uczył religii. Wierni chcą, aby biskup odwołał go z parafii. Czytaj dalej