Archive for the x. Jerzy Słowiński Category

Murem za proboszczem

Posted in Edward Dajczak, x. Adam Mizerski, x. Jerzy Słowiński with tags , on 2014.01.01 by x. Victor

Kościół w Strącznie zamknięty na łańcuch, podobnie jak brama plebanii. Przed kościołem dzień i noc prowadząca protest okupacyjny grupa parafian. Powód – odwołanie proboszcza, ks. Adama Mizerskiego. W czwartek być może ostatecznie rozstrzygną się jego losy. Czytaj dalej