Archive for the x. Jerzy Sz Category

Fim – Misja pedofila

Posted in Edward Dajczak, Jerzy Mazur, x. Jerzy Sz, x. Robert Szymczyk with tags , , on 2013.04.21 by x. Victor

Biskup ełcki doskonale znał obrzydliwą przeszłość ks. Roberta, jednak w porozumieniu z biskupem koszalińsko-kołobrzeskim postanowił dać pedofilowi w swojej diecezji posadę… nauczyciela religii! Czytaj dalej