Archive for the x. Józef Bar Category

Zły ksiądz

Posted in b. Józef Michalik, Józef Michalik, x. Józef Bar, x. Michał Błaszkiewicz with tags , on 2012.11.12 by x. Victor

Nie miała baba kłopotu kupiła plebanię. Czytaj dalej