Archive for the x. Józef Czarnota Category

FiM – Kościół w sieci

Posted in Stanisław Dziwisz, x. Józef Czarnota, x. Marek Głownia with tags , on 2014.04.26 by x. Victor

Księża archidiecezji krakowskiej zakładają na kościołach i dzwonnicach anteny sieci komórkowych. Wielu proboszczów zgarnia pokaźny szmal w tajemnicy przed parafianami. Czytaj dalej