Archive for the x. Józef Wójcik Category

Konsternacja wśród wiernych w Suchedniowie – proboszcz odchodzi. Czy to przez wojnę charakterów zasłużonych kapłanów?

Posted in Karol Wojtyła (Jan Paweł II), x. Józef Wójcik, x. Marek Migocki, x. Stanisław Sikorski with tags , on 2013.02.02 by x. Victor

Ksiądz Stanisław Sikorski zaledwie po dwóch latach kończy pracę w Suchedniowie. To zaskoczenie dla mieszkańców i niego samego. Zastąpi go ksiądz Marek Migocki z Odrowąża. Czytaj dalej