Archive for the x. Karol Mazurkiewicz Category

FiM – M jak menda

Posted in x. Karol Mazurkiewicz, x. Kazimierz Królak with tags , on 2013.04.09 by x. Victor

Dwieście rodzin może stracić dach nad głową, ponieważ proboszcz zapragnął odzyskać kościelną ziemię, a państwo robi przed nim w gacie. Czytaj dalej