Archive for the x. Krzysztof Zadarko Category

Jak biskup nie pomoże to wezmą taczkę

Posted in Kazimierz Nycz, x. Anatol Woloszyn, x. Krzysztof Zadarko with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Mieszkańcy Biesowic, koło Słupska, mają dość swojego proboszcza. Twierdzą, że duchowny terroryzuje wieś i wyłudza od nich pieniądze. Napisali kilka skarg do kurii biskupiej z żądaniem usunięcia księdza ze wsi. Czytaj dalej