Archive for the x. Leon Tarsiński Category

Szczekanie owiec

Posted in x. Leon Tarsiński, x. Ryszard Sorota with tags , on 2014.01.20 by x. Victor

Dobry zwyczaj: nie pożyczaj. Zwłaszcza Kościołowi. Czytaj dalej