Archive for the x. Maciej Grześ Category

Księża na polowaniu

Posted in Henryk Gulbinowicz, x. Jarosław Grabarek, x. Maciej Grześ, x. Witold Hyla with tags , , , on 2013.02.20 by x. Victor

Połączyła ich pasja. Dzięki niej są serdecznymi kolegami, a może nawet przyjaciółmi. To, że wchodzą na ambonę, to w ich przypadku nic nadzwyczajnego. Leśna jest przecież całkiem podobna do tej, która znajduje się w kościele. To, że spędzają długie godziny podglądając życie zwierząt też jest zupełnie naturalne. Ale już fakt, że sięgają po broń, u niektórych wywołuje wzburzenie. Ksiądz pociąga za spust?!
Czytaj dalej