Archive for the x. Marcin Maczan Category

Berżniki. Ksiądz: Będziecie leżeć pod płotem

Posted in x. Marcin Maczan, x. Władysław Napiórkowski with tags , on 2014.02.07 by x. Victor

Ksiądz z Berżnik straszy świadków i odmawia pochówku. Czytaj dalej