Archive for the x. Marek Luty Category

FiM – Chwasty proboszcza

Posted in Grzegorz Kaszak, x. Marek Luty, x. Mieczysław Raszewski, x. Tadeusz Maj, x. Zbigniew Luty with tags , , on 2013.04.23 by x. Victor

Proboszcz zapowiedział „odchwaszczenie” parafii ze szkodników. Wybrał do tego celu takie środki, że sam ma poważny problem ze skutkami ubocznymi… Czytaj dalej