Archive for the x. Marek Zaborowski Category

Duchowny koneser

Posted in x. Kazimierz N., x. Marek Zaborowski with tags , on 2010.01.30 by x. Victor

W środę popielcową emerytowany ksiądz został zatrzymany podczas kradzieży. Bóg go pokarał – 12 dni później złamał nogę. Kazimierz N., emerytowany ksiądz z parafii w Woźnikach, został zatrzymany w środę popielcową w sklepie spożywczym przy ulicy Tumskiej. Czytaj dalej